Skip to content

Amics de Torralba

Amics de Torralba és l’entitat encarregada de dur a terme les recerques arqueològiques en aquest poblat talaiòtic. Les seves accions principals es basen en l’estudi científic del jaciment i l’elaboració de propostes que puguin implicar a tota la ciutadania, tals com jornades de portes obertes per a donar a conèixer les novetats de les excavacions.

L’associació està liderada pels codirectors de les intervencions arqueològiques, sent:

Presidenta: Cristina Bravo
Secretària: Irene Riudavets
Tresorer: Gerard Remolins

I compta amb una sèrie de col·laboradors, la inestimable ajuda dels quals fa que aquest projecte científic es pugui desenvolupar.

En 2018 l’associació va iniciar un projecte de recerca arqueològica, actualment en curs, que se centra en l’excavació dels exteriors del recinte de taula. La primera campanya d’excavacions va permetre la retirada d’un tram de paret seca moderna que se situava davant del recinte de taula, la qual cosa obstaculitzava una visió completa del mateix i suposava un element que dificultava l’entrada al monument. Després es va procedir a l’excavació de l’exterior de la façana, la qual cosa va permetre la localització de diversos elements situats en l’entrada, incloent un paviment enllosat, una llar i un monòlit.

A finals de 2019 la segona campanya d’excavacions a l’exterior de la façana del recinte de taula va consistir en excavar els dos sitjots documentats a banda i banda de la façana. Els dos haurien servit per recollir aigua de pluja i s’abandonarien a finals de l’època talaiòtica, com suggereixen els materials trobats a l’interior dels dos.